MENU CHIRASHI

CHIRASHI SAUMON 11 € 90
Servi dans un bol de riz vinaigre
soupe, salade

CHIRASHI SAUMON/THON 13 € 80
Servi dans un bol de riz vinaigre
soupe, salade

CHIRASHI ASSORTIMENT 13 € 50
Servi dans un bol de riz vinaigre
soupe, salade

CHIRASHI ANGUILLE 16 € 80
Servi dans un bol de riz vinaigre
soupe, salade

TARTARE SAUMON AVOCAT 13 € 50
Servi dans un bol de riz vinaigre
soupe, salade

 xxx